SEMINARIA I WARSZTATY ESN W 2017 R.

  • Opublikowano: 06/12/2016

W załączniku wstępny grafik propozycji dla młodzieży od poszczególnych szkół, stowarzyszonych w ESN. Niestety, niektóre z warsztatów / seminariów wymagają udziału nauczyciela opiekuna / nauczycielki opiekunki. W pierwszym roku, kiedy jesteśmy jako szkoła jedynie stowarzyszeni z ESN, nie jesteśmy w stanie nikogo z nauczycieli / nauczycielek oddelegować, więc udział w tych warsztatach / seminariach nie jest możliwy.

Projekty: 

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

  • Opublikowano: 10/08/2016
1 września (czwartek) o godz. 11.00, w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego w sali im. Adama Mickiewicza, odbędzie się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017 dla Zespołu Szkół “Bednarska”. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
 
2 września (piątek) zajęcia zaczynają się o godzinie 9:00. Najpierw nauczyciele i młodzież z I SLO i Hispanioli wspólnie spotykają się w sali gimnastycznej, a następnie odbywają się godziny wychowawcze i inne lekcje wg planu.
Aktualności: 

TESTY POZIOMUJĄCE Z JĘZYKÓW OBCYCH

  • Opublikowano: 04/05/2016

Test poziomujący z języka niemieckiego dla grup 4- i 10-godzinnej odbędzie się 13. maja (piątek) o godzinie 15.30. (Z testu zwolnieni są uczestnicy kursu Ale-Mania! oraz absolwenci DSD 1.)

Testy poziomujące z języka francuskiego i hiszpańskiego odbędą się 21. maja (sobota) o godzinie 11.00. (Uczniowie Hispanioli napiszą test w innym terminie, który zostanie podany na IDU.)

Piszecie w szkole na Zawiszy, na parterze będą wywieszona listy i podane numery sal.

Aktualności: 

Strony