Spotkania ze Sztuką – Fakultet z historii sztuki w szkole

  • Opublikowano: 12/11/2013

Forma: WYKŁAD/SEMINARIUM
Wieloletnią tradycją naszej szkoły było nauczanie historii sztuki na kilku możliwych do wyboru poziomach.
Od bieżącego roku szkolnego nauka historii sztuki możliwa jest wyłącznie w grupach rozszerzonych, czyli znaczna część Uczennic i Uczniów nie ma okazji zdobyć w szkole podstawowej wiedzy z tej dziedziny. 

Dla Osób, które nie jednak  chciałyby rozwinąć swą wiedzę humanistyczną w zakresie wiedzy o sztuce,  proponuję udział w WYKŁADACH, które będą odbywać się  WE CZWARTKI w godzinach 15.15 – 16.15 w Sali nr 22 (lub kinowej).

Przewiduję  różnorodne tematy , starając się zachować układ  chronologiczny oraz   szczególny nacisk na zagadnienia związane z  czytaniem treści przez zastosowane formy;  jestem otwarta na propozycje i potrzeby, także w związku z literaturą i historią.

W zależności od potrzeb i możliwości uczestników tych zajęć – forma wykładu z przeźroczami może przekształcić się w formę seminaryjną.

Zapraszam wszystkie roczniki
CZWARTKOWE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
Szczegółowy program  tematów zajęć

1.    3.X     Cuda świata antycznego
2.     9.X     Wizerunek postaci ludzkiej w sztuce starożytnej   
3.    17.X    Przestrzeń w malarstwie
4.    24.X Kolor/barwa w malarstwie –fizjologia i psychologia widzenia, symbolika barw,     praktyka malarska – wielcy  koloryści
5.    31.X    Kolor/barwa w malarstwie - cd
6.    7.XI    Nagość w sztuce średniowiecza i renesansu. Od potępienia do wcielenia Najwyższej     Prawdy
7.    14.XI    „NAGA”, czy „ROZEBRANA” ? Przemiany w obrazowaniu ciała kobiecego w sztuce XIX      wieku     – od konwencji do skandalu
8.    21.XI    Secesja i symbolizm
9.    28.XI    Sztuka Młodej Polski
5.XII     ODWOŁANY(WYJAZD DO HOLANDII)
10.    12.XII    Historyzm w architekturze XIX wieku
11.    19.XII    Ruch nowoczesny w architekturze I połowy XX wieku
12.    9.I    Czas Awangard – sztuka pierwszego 20lecia XX.
13.     16.I    Czas Awangard – Cd
14.     23.I     Czas Awangard – Cd.
15.     30.I     Polska sztuka 20-lecia międzywojennego :  od powinności do czystej formy– między     tradycją a awangardą
16.    6.II     Balety rosyjskie  - kiedy sztuka tańczyła  wraz z muzyką
17.    13.II     Ecole de Paris
18.    6.III     Sztuka państw totalitarnych
19.    13.III     O pierwiastku duchowym w malarstwie abstrakcyjnym – mistyka abstrakcji (I połowa     XX wieku)
20.    20.III    „Splendor tkaniny” – sztuka tkaniny, tkanina w sztuce
21.    27.III    Tradycja i zagłada modernizmu w architekturze PRL-u i dziś
22.    Od 3.IV     do końca (?) - „KONCERT  ŻYCZEŃ” -  oczekuję propozycji tematów
23.    10.IV
24.    24.IV
MAJ?CZERWIEC?

DECYZJĄ PANA DYREKTORA i za zgodą Nauczycielek i Nauczycieli przedmiotów humanistycznych, udział w wykładach z historii sztuki będzie premiowany przy wystawianiu ocen semestralnych i rocznych  z tych przedmiotów

Joanna Falkowska - Kaczor

Aktualności: