...

Projekt NIEMIECKI XL to trzyletni program edukacyjny w zakresie kultury i języka niemieckiego pod patronatem Republiki Federalnej Niemiec.

W roku szkolnym 2018/2019 rusza już po raz piąty projekt „NIEMIECKI XL”. Ta propozycja edukacyjna zaadresowana jest do osób kontynuujących naukę niemieckiego, i to zarówno tych, którzy stali się jego pasjonatami, jak i tych rozczarowanych i zniechęconych.

Ten prestiżowy program pod patronatem niemieckiego Ministerstwa Oświaty jest zupełnie nowatorską metodą nauczania języka poprzez kulturę, skierowaną na rozwinięcie u ucznia wysokiej kompetencji językowo-kulturowej, a także na przygotowanie do  egzaminu DSD II, umożliwiającego podjęcie studiów w Niemczech.

Zajęcia odbywają się w wymiarze 10 godzin tygodniowo i obejmują m. in. konwersacje na bazie materiału filmowego, lekcje z niemieckim nauczycielem, zajęcia z historii i kultury Niemiec oraz udział w berlińskim seminarium Junges Berlin.

Szczegóły projektu i kursu przygotowawczego w podzakładkach obok.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE NIEMIECKI XL (DSD) ORAZ ICH RODZICE PROSZENI SĄ O KONTAKT Z KOORDYNATOREM PROJEKTU:

Mariusz A. Kisielewski

Tel. 603 88 14 19

kontakt@naukaniemieckiego.pl

www.naukaniemieckiego.pl