...

W roku szkolnym 2015 / 2016 ruszyło kolejne rozszerzenie języka obcego na Bednarskiej, Hiszpański XL. W zamyśle, jest to z jednej strony naturalna kontynuacja programu Gimnazjum Hispaniola, z drugiej możliwość nauki języka hiszpańskiego w intensywnym rytmie także dla tych osób, które chciałyby dołączyć do naszego liceum, aby kontynuować w nim naukę tego właśnie języka.

Podstawowe założenie Hiszpańskiego XL to rozwijanie u uczniów wysokiej kompetencji językowo-kulturowej, dające docelowo możliwość przystąpienie do certyfikatu językowego DELE B2 (intermedio) pod koniec klasy II LO. 

Od roku szkolnego 2019 / 2020 nauka będzie odbywała się w jednej grupie kontynuacyjnej, wspólnej dla ostatniego rocznika 3-letniego liceum oraz pierwszego rocznika 4-letniego liceum.

Każdy kandydat i kandydatka do grupy Hiszpański XL najpierw musi napisać test kwalifikacyjny, na poziomie wyjściowym A2+ (zbliżony do egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym). Uzyskując odpowiedni wynik, zostaje przyjęty (-a) na kurs-konkurs Martes 13, zajęcia odbywają się we wtorki w lutym i marcu 2019 oraz kończą się testem.

Osoby zakwalifikowane na kurs-konkurs Martes 13 nie muszą brać udziału w konkursach Bednarski Mastermind.

Udział w kursie-konkursie Martes 13 umożliwią zdobycie jednej z trzech nagród konkursowych:

I nagroda. Zwolnienie z połowy czesnego w pierwszym roku nauki w I SLO, z możliwością przedłużenia zniżki w kolejnych latach, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Konkursów (dokument poniżej)

II nagroda. Zwolnienie z egzaminu wstępnego z języka polskiego.

III nagroda. Bonus punktowy do wyniku z egzaminu wstępnego z języka polskiego w wysokości 12,5 punktu procentowego.

 

I semestrze klasy I LO zajęcia będą odbywać się w wymiarze 6 godzin tygodniowo, poświęcone będą one tylko i wyłącznie intensywnej nauce języka hiszpańskiego. Od II semestru oraz w kolejnych klasach będzie co najmniej 8 godzin zajęć tygodniowo i obejmować będą one zagadnienia gramatyczno-leksykalne, lekcje z hiszpańskim nauczycielem (profe nativo/-a), oraz zajęcia z historii i kultury krajów hiszpańskojęzycznych. Część zajęć będzie odbywała się na 9,10 godzinie lekcyjnej tzn. w godz 15:20 – 16:50.

 

Wszyscy kandydaci i kandydatki do rozszerzenia językowego Hiszpański XL obowiązkowo:

► Przystępują do testu kwalifikacyjnego we wtorek 19 lutego 2019r. o godz.16:00 i na podstawie wyników kandydat (ka) otrzymuje informację, czy spełnił (a) wymagania progowe - zostanie ona rozesłane pocztą internetową do niedzieli 24 lutego 2019r. włącznie.

Warunkiem przystąpienia do testu jest wypełnienie i odesłanie zgłoszenia ( Zgłoszenie Hiszpański XL ) na adres barto.pielak@bednarska.edu.pl

► Biorą udział w kursie-konkursie Martes 13. Zajęcia odbywają się co wtorek w dniach 26 lutego – 26 marca 2019r. w godz. 16 – 17:30 i są one prowadzone przez bednarskich iberystów w języku hiszpańskim. Martes 13 zakończy się testem sprawdzającym, a wyniki zostaną ogłoszone następnego dnia, 27 marca, oraz również rozesłane pocztą internetową.