...

W roku szkolnym 2015 / 2016 ruszyło kolejne rozszerzenie języka obcego na Bednarskiej, Hiszpański XL. W zamyśle, jest to z jednej strony naturalna kontynuacja programu Gimnazjum Hispaniola, z drugiej możliwość nauki języka hiszpańskiego w intensywnym rytmie także dla tych osób, które chciałyby dołączyć do naszego liceum, aby kontynuować w nim naukę tego właśnie języka.

Podstawowe założenie Hiszpańskiego XL to rozwijanie u uczniów wysokiej kompetencji językowo-kulturowej. Ponadto, w przypadku grupy kontynuacyjnej - przygotowanie się do zdania certyfikatu językowego DELE B2 (intermedio) pod koniec klasy II LO. 

Od roku szkolnego 2018 / 2019 Nauka będzie odbywała się w grupach na dwóch poziomach kontynuacji. Dla obu kontynuacyjnych grup poziom wyjściowy to odpowiednio A2 oraz B1. W I semestrze klasy I zajęcia będą odbywać się w wymiarze 6 godzin tygodniowo, poświęcone będą one tylko i wyłącznie intensywnej nauce języka hiszpańskiego. Od II semestru oraz w kolejnych klasach będzie 8 godzin zajęć tygodniowo i obejmować będą one zagadnienia gramatyczno-leksykalne, lekcje z hiszpańskim nauczycielem (profe nativo/-a), oraz zajęcia z historii i kultury krajów hiszpańskojęzycznych.

 

Wszyscy kandydaci i kandydatki do rozszerzenia językowego Hiszpański XL obowiązkowo:

► Przystępują do testu sprawdzającego we wtorek 27 lutego 2018r. o godz.16:00 i na podstawie wyników kandydat (ka) otrzymuje informację, czy spełnił (a) wymagania progowe oraz do jakiej grupy zostaje zakwalifikowany (-a). Zostaną ona rozesłana do niedzieli 4 marca br. włącznie.

Warunkiem przystąpienia do testu jest wypełnienie i odesłanie zgłoszenia: Zgłoszenie Hiszpański XL

► Biorą udział w kursie uświadamiająco-przygotowawczym MARTES 13. Zajęcia odbywają się co wtorek w dniach 6 – 27 marca 2018r. w godz. 16 – 17:30, prowadzone są przez bednarskich iberystów w języku hiszpańskim. Kurs zakończy się testem sprawdzającym, a wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 9-04-2018r.

 

WAŻNE!

► Osoby biorące udział w kursie MARTES 13 są zwolnione z egzaminów konkursowych „Bednarski Mastermind”. Spotkanie organizacyjne dla kandydatów do grup Hiszpański XL odbędzie się zaraz po dniu otwartym, w soboty 3 lutego i 3 marca 2018r.

► W związku z rozszerzonym językiem hiszpańskim będzie można wybrać tylko dwa rozszerzenia w II semestrze klasy I oraz w kolejnych klasach licealnych

 

Wszelkie pytania związane z Hiszpańskim XL proszę kierować do opiekuna projektu, Bartka Pielaka, pod adres barto.pielak@bednarska.edu.pl