...

W roku szkolnym 2016/2017 ruszyło kolejne rozszerzenie języka obcego na Bednarskiej, Hiszpański XL. W zamyśle, jest to z jednej strony naturalna kontynuacja programu Gimnazjum Hispaniola, z drugiej możliwość nauki języka hiszpańskiego w intensywnym rytmie także dla tych osób, które chciałyby dołączyć do naszego liceum, aby rozpocząć lub kontynuować w nim naukę tego właśnie języka.

Podstawowe założenie Hiszpańskiego XL to rozwijanie u uczniów wysokiej kompetencji językowo-kulturowej. Ponadto, w przypadku grupy kontynuacyjnej - przygotowanie się do zdania certyfikatu językowego DELE B2 (intermedio) pod koniec klasy II LO.

HISZPAŃSKI XL. W grupie początkującej, w klasie I zajęcia będą odbywać się w wymiarze 6 godzin tygodniowo w I semestrze i poświęcone będą one tylko i wyłącznie intensywnej nauce języka hiszpańskiego. Od II semestru oraz w kolejnych klasach będzie 8 godzin zajęć tygodniowo i obejmować będą one zagadnienia gramatyczno-leksykalne, lekcje z hiszpańskim nauczycielem, oraz zajęcia z historii i kultury krajów hiszpańskojęzycznych.

HISZPAŃSKI XL+. W grupie kontynuacyjnej, w klasie I zajęcia będą odbywać się w wymiarze 6 godzin tygodniowi w I semestrze, a od II semestru i w kolejnych klasach w wymiarze 8h tygodniowo. Obejmować one będą zagadnienia gramatyczno-leksykalne, lekcje z hiszpańskim nauczycielem, oraz zajęcia z historii i kultury krajów hiszpańskojęzycznych. Warunkiem nauki w grupie kontynuacyjnej jest zdanie testu kwalifikacyjnego na poziomie A2+ z wynikiem co najmniej 75%.

Wszyscy kandydaci biorą obowiązkowo udział w kursie uświadamiająco-przygotowawczym MARTES 13, który odbywa się we wtorki od 7 marca do 4 kwietnia 2017r., w godz. 16 – 17:30. Zajęcia prowadzone są przez bednarskich iberystów. Dla kandydatów do grupy początkującej są one formą seminarium na tematy związane ze światem hiszpańskojęzycznym. Dla kandydatów do grupy kontynuacyjnej również, tyle że są prowadzone oczywiście w języku hiszpańskim.  

Uczestnicy kursu MARTES 13 są zwolnieni z egzaminów konkursowych Bednarski Mastermind.

UWAGA! w związku z rozszerzonym językiem hiszpańskim będzie można wybrać tylko dwa rozszerzenia w II semestrze klasy I oraz w kolejnych klasach licealnych

Młodzież ucząca się języka hiszpańskiego w naszym liceum ma możliwość udział w wymianach z naszymi zaprzyjaźnionymi szkołami w miastach Santiago de Compostela i Córdoba.

Wszelkie pytania związane z Hiszpańskim XL proszę kierować pod adres barto.pielak@bednarska.edu.pl