Opłaty rekrutacyjne

Dla osób chcących kontynuować naukę języka hiszpańskiego (Hiszpański XL), biorących udział w kursie MARTES 13, opłata egzaminacyjna wynosi 450 zł i obejmuje:

- egzaminy wstępne do I SLO (j.polski, matematyka, j.angielski)

- kurs przygotowawczy MARTES 13

 

Dane do przelewu:

I SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bank Pekao S.A.

I oddział w Warszawie

75 1240 1037 1111 0010 0727 8858

tytuł przelewu: opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko kandydata / kandydatki, z dopiskiem Hiszpański XL