Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja do projektu NIEMIECKI XL

  • Mile widziana jest bazowa kompetencja językowa (poziom A2/B1)
  • Konieczne jest zdanie egzaminu kwalifikującego na poz. A2/B1 (część pisemna i ustna)
  • Obowiązkowe jest uczestnictwo w kursie przygotowującym o nazwie „ALE-MANIA!”

1. Osoby z bednarskich gimnazjów i szkół podstawowych  w ramach rekrutacji do I SLO:

- rejestrują się pod adresem rej.bdnr.pl

- zgłaszają się na egzamin kwalifikujący pod adresem kontakt@naukaniemieckiego.pl

- biorą udział w zajęciach 3po3

- przystępują do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

2. Osoby spoza Zespołu Szkół ”Bednarska” w ramach rekrutacji do I SLO:

- rejestrują się pod adresem rej.bdnr.pl

- zgłaszają się na egzamin kwalifikujący pod adresem kontakt@naukaniemieckiego.pl

- biorą udział w zajęciach 3po3

- przystępują do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

 

„ALE-MANIA!” – KURS PRZYGOTOWAWCZY DO PROGRAMU NIEMIECKI XL

 

„Ale-mania!” to cykl zajęć o charakterze przygotowawczo-uświadamiającym dla kandydatów i kandydatek do programu NIEMIECKI XL. Odbywają się one co tydzień, we wtorki od 19 lutego do 26 marca 2019 r. w godz. 17.00 – 19.00.

Kurs jest z jednej strony integralną częścią procesu rekrutacji do I SLO, z drugiej zaś stwarza możliwość zapoznania się z klimatem i specyfiką pracy w programie Niemiecki XL, a także atmosferą naszej szkoły.

Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w programie NIEMIECKI XL muszą:

- wypełnić zgłoszenie (Zgłoszenie Niemiecki XL) i odesłać je do opiekuna programu, p. Mariusza Kisielewskiego na adres: kontakt@naukaniemieckiego.pl

- zaznaczyć wybór NIEMIECKI XL w swoim profilu w Panelu rejestracyjnym

- przystąpić do rozmowy kwalifikującej oraz napisać test diagnostyczny na poziomie A2+, który odbędzie się we wtorek 19 lutego 2019 r. o godz. 17:00 w naszym liceum.

Na kurs przygotowawczo-uświadamiający przyjmowane są osoby, które osiągną wynik na poziomie co najmniej 60%.

 

ROZKŁAD TERMINÓW  w roku 2019

19 lutego – rozmowa oraz test diagnostyczny (wyniki do 24 lutego)

od 26 lutego do 19 marca – 4 wtorkowe zajęcia

26 marca – test sprawdzający (jego wyniki zostaną opublikowane dzień później, w środę 27 marca)

 

Po zakończeniu Kursu w zależności od poziomu językowego oraz wyniku testu sprawdzającego mogą zostać przyznane przyznać następujące nagrody:

I nagroda. Zwolnienie z połowy czesnego w pierwszym roku nauki w I SLO, z możliwością przedłużenia zniżki w kolejnych latach.

II nagroda. Zwolnienie z egzaminu wstępnego z języka polskiego.

III nagroda. Bonus punktowy do wyniku z egzaminu wstępnego z języka polskiego w wysokości 12,5 punktu procentowego.

 

Całkowita opłata rekrutacyjna dla uczestników i uczestniczek kursu ”Ale-mania” wynosi 450 zł (300 zł podstawowej opłaty rejestracyjnej + 150 zł za kurs "Ale-mania")

 

Osoby z bednarskich gimnazjów i szkół podstawowych, zakwalifikowane na kurs, nie będą musiały wziąć udziału w konkursach Bednarski Mastermind.