Zaproszenie do projektu

DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ - ZAPROSZENIE DO PROGRAMU NIEMIECKI XL

Oferta zaadresowana jest do osób kontynuujących naukę języka, i to zarówno tych, którzy stali się jego pasjonatami, jak i tych rozczarowanych, zniechęconych.

Projekt NIEMIECKI XL jest programem autorskim, który ma na celu:

 1. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez nauczanie języka jako elementu kultury, rozumianej głównie jako umiejętność praktycznego funkcjonowania w niemieckiej codzienności;
 2. Przygotowanie do egzaminu na poziomie C1;
 3. Przygotowanie do matury rozszerzonej zgodnie z podstawą programową MEN.

 

Program Niemiecki XL to:

 1. 8 godzin zajęć niemieckiego tygodniowo z doskonałymi nauczycielami, w tym 2 godziny konwersacji prowadzone przez doświadczonego niemieckiego lektora! Dzięki tak dużej liczbie godzin zajęć nauka niemieckiego NIE JEST FIKCJĄ, tak jak to się dzieje w innych szkołach, gdzie mimo realizacji programu i pomyślnie zdanego egzaminu maturalnego absolwenci dysponują niskimi kompetencjami językowymi;
 2. Fascynująca przygoda z językiem i kulturą niemiecką;
 3. Wysoka skuteczność zajęć dzięki połączeniu modelu uczenia się przez działanie z zastosowaniem najnowocześniejszych i urozmaiconych technik pracy oraz autorskiej metody nauczania języka obcego jako innego sposobu myślenia, zamiast mechanicznej, pamięciowej nauki słówek i gramatyki;
 4. Kolażowy charakter lekcji, czyli spójna kombinacja najróżniejszych materiałów i form pracy, co znacznie uatrakcyjnia zajęcia, utrzymuje poziom koncentracji oraz sprzyja zapamiętywaniu;
 5. W ramach 8 godzin nauki przedmiot Wiedza o krajach niemieckojęzycznych, prowadzonych w szkole w języku niemieckim;
 6. Mówienie po niemiecku – łatwo i przyjemnie: Seminaria konwersacyjne na bazie materiału filmowego (unikatowa, autorska metoda treningu biegłości w mówieniu, czyli przekuwania teoretycznej wiedzy o języku na praktyczne umiejętności komunikacyjne). Technika ta wyróżnia się wysokim stopniem atrakcyjności i skuteczności w nauce słówek, a także rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia;
 7. Skuteczny przepis na gramatykę niemiecką - Minimum nauki na pamięć, maksimum rozumienia! Uczniowie nie uczą się na pamięć rodzajników, formy liczby mnogiej rzeczowników, końcówek przymiotnika czy form podstawowych czasowników nieregularnych, lecz poznają proste algorytmy językowe, przez co bez większego wysiłku i w sposób zupełnie naturalny nabierają poprawności językowej;
 8. Coroczny udział w specjalnie dla naszych uczniów przygotowanym tygodniowym seminarium języka i kultury w stolicy Niemiec – Młody Berlin;
 9. Bezpłatne pomoce do nauki języka;
 10. Dla najlepszych uczniów przewidziane są stypendia przyznawane przez Centralę Wymiany Pedagogicznej PAD (Pädagogischer Austauschdienst);

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE NIEMIECKI XL ORAZ ICH RODZICE PROSZENI SĄ O KONTAKT Z KOORDYNATOREM PROJEKTU:

Mariusz A. Kisielewski

Tel. 603 88 14 19

kontakt@naukaniemieckiego.pl

www.naukaniemieckiego.pl