TESTY POZIOMUJĄCE Z JĘZYKÓW OBCYCH

  • Opublikowano: 04/05/2016

Test poziomujący z języka niemieckiego dla grup 4- i 10-godzinnej odbędzie się 13. maja (piątek) o godzinie 15.30. (Z testu zwolnieni są uczestnicy kursu Ale-Mania! oraz absolwenci DSD 1.)

Testy poziomujące z języka francuskiego i hiszpańskiego odbędą się 21. maja (sobota) o godzinie 11.00. (Uczniowie Hispanioli napiszą test w innym terminie, który zostanie podany na IDU.)

Piszecie w szkole na Zawiszy, na parterze będą wywieszona listy i podane numery sal.

Uczniowie, które zadeklarowali chęć kontynuowania nauki języków niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego,  otrzymają kilka dni przed powyższymi terminami maila z zaproszeniem na test. Ewentualne pytania proszę kierować na adres: kursy@bednarska.edu.pl

Agata Dąbrowska

Koordynator języków drugich

Aktualności: