E S N

  • Opublikowano: 09/11/2016

ESN czyli że co?

Pełna angielska nazwa brzmi European School Network.

Kto za tym stoi?

ESN to stowarzyszenie europejskich szkół, przede wszystkim liceów. Pomysł narodził się w Finlandii w 2006r.: siedem tamtejszych szkół, wraz z partnerskimi szkołami z innych krajów europejskich, postanowiło nawiązać stałą współpracę międzynarodową. Zamysł był taki, żeby organizowane były wymiany międzyszkolne oraz całoroczna seria warsztatów naukowych na terenie każdego kraju, w których mogliby brać udział uczniowie poszczególnych szkół partnerskich, na konkretnie określonych zasadach. Wszystkie aktywności realizowane w ramach ESN odbywają się w języku angielskim.

O co dokładnie chodzi?

Każda szkoła co najmniej raz w roku organizuje u siebie warsztaty o różnorodnej tematyce. Może w nich brać udział młodzież ze szkół partnerskich (najczęściej 2, maksymalnie 3 osoby z każdej), liczbę uczestników określają gospodarze.

W większości wypadków, uczestnicy pokrywają tylko koszty podróży, przyjmowani są przez rodziny i szkoła-gospodarz otacza wszystkich opieką, a także finansuje cały program pobytu. Najczęściej, młodzież oddelegowana jest przez dyrekcję lub koordynatora ESN, samodzielnie dokonując zakupu biletu lotniczego lub kolejowego.

W niektórych przypadkach niezbędna jest obecność nauczyciela-opiekuna, mogą też być wymagane dodatkowe koszty do pokrycia, o czym organizator zawsze informuje w ofercie warsztatowej.

Ponadto, istnieje możliwość organizowania wymian dwustronnych między szkołami partnerskimi oraz naukowe wyjazdy indywidualne do wybranej szkoły partnerskiej, której warunki ustalane są między dyrekcjami obu szkół (wysyłającej i przyjmującej).

Wszystkiego osoby biorące udział w warsztatach ESN, korzystając z gościnności rodzin szkół partnerskich, zobowiązane są również do przyjmowania u siebie w domu gości z naszych zaprzyjaźnionych europejskich szkół, kiedy organizujemy własne warsztaty na Bednarskiej.

Zapraszam do zapoznania się z informacjami na stronie stowarzyszenia: http://www.esnetwork.eu

Regulamin ESN dla I SLO „Bednarska"

 

Koordynator ESN @ BDNR:

Bartek Pielak barto.pielak@bednarska.edu.pl

Projekty: