kurs-konkurs MARTES 13

Martes 13 to cykl zajęć o charakterze przygotowawczo-uświadamiającym dla kandydatów do grupy z rozszerzonym programem nauki języka hiszpańskiego. Odbywają się one co tydzień, we wtorki od 26 lutego do 26 marca 2019r. w godz 16 – 17:30, i prowadzone są przez bednarskich iberystów. Z jednej strony, są one integralną częścią procesu rekrutacji do I SLO, z drugiej zaś stwarzają możliwość zapoznania się z atmosferą naszej szkoły, z metodami pracy stosowanymi przez nauczycieli oraz okazją do wymiany poglądów i dzielenia się pasjami.

Tydzień przed rozpoczęciem zajęć, we wtorek 19 lutego 2019r., wszyscy kandydaci i kandydatki przystępują do testu poziomującego (wymagania zbliżone do testu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym). Osoby, które uzyskają wynik na poziomie co najmniej 60%, otrzymują informację pocztą internetową najpóźniej do niedzieli 24 lutego, iż są przyjęte na kurs-konkurs.

Na ostatnich zajęciach, 26  marca 2019r, uczestnicy i uczestniczki kursu-konkursu piszą test sprawdzający. Jego wyniki zostaną opublikowane następnego dnia i rozesłane pocztą internetową.

Zgłoszenie należy wypełnić i przesłać do opiekuna projektu, Bartka Pielaka, na adres barto.pielak@bednarska.edu.pl

 

Zgłoszenie Hiszpański XL