MARTES 13

Martes 13 to cykl zajęć o charakterze przygotowawczo-uświadamiającym dla osób zainteresowanych nauką w grupie z rozszerzeniem języka hiszpańskiego. Odbywają się one co tydzień, we wtorki od 3 do 31 marca 2020r. w godz 16 – 17:30, i prowadzone są przez bednarskich iberystów.

Z jednej strony, są one integralną częścią procesu rekrutacji do I SLO, z drugiej zaś stwarzają możliwość zapoznania się z atmosferą naszej szkoły, z metodami pracy stosowanymi przez nauczycieli oraz okazją do wymiany poglądów i dzielenia się pasjami.

Kontynuacja nauki : Tydzień przed rozpoczęciem zajęć, we wtorek 3 marca o godz.16:00, wszyscy zainteresowani przystępują do testu progowego na poziomie A2. Ci, którzy uzyskają zadowalający wynik (na poziomie co najmniej 60%), otrzymują informację pocztą internetową najpóźniej do niedzieli 8 marca, iż są przyjęci na Martes 13. Na ostatnich zajęciach (31 marca) uczestnicy i uczestniczki piszą test sprawdzający, przygotowany w oparciu o zagadnienia poruszone w trakcie spotkań.

Orientacyjny zakres materiału dla grupy kontynuacyjnej

Nauka od zera : Pierwsze zajęcia odbywają się we wtorek 3 marca o godz.16:00, należy się do nich przygotować na podstawie instrukcji dostępnej tutaj.

Po zakończeniu zajęć Martes 13 Bednarscy Iberyści mogą przyznać wyróżnienia w postaci bonusu punktowego do wyniku z egzaminu wstępnego z języka polskiego w wysokości 12,5 punktu procentowego. Wyróżnione osoby zostaną o tym poinformowane pocztą internetową.

 

Do poniedziałku 2 marca 2020r. włącznie należy:

- zarejestrować się w systemie ( rej.bdnr.pl )

- wypełnić zgłoszenie i odesłać na adres barto.pielak@bednarska.edu.pl

- uiścić stosowną opłatę rekrutacyjną

 

Zgłoszenie na Martes 13 – kontynuacja

Zgłoszenie na Martes 13 – nauka od zera