Francuski XL

Francuski XL – Le français en action !

Jakie zajęcia? Przewidujmy 6 godzin tygodniowo nauki języka francuskiego oraz 2 godziny przedmiotu Kultura Francji i krajów frankofońskich w ramach obowiązkowego przedmiotu Wiedza o kulturze.

Czego uczymy? Skupiamy się na praktycznej nauce żywego języka, wzmocnionej solidnym kursem gramatycznym, poszerzaniem słownictwa, doskonaleniem wymowy. Zajęcia prowadzone są w języku francuskim (z wyjątkiem wyjaśniania najbardziej skomplikowanych kwestii gramatycznych)

Dla kogo? Zapraszamy uczniów, którzy po prostu lubią uczyć się francuskiego. Od kandydatów oczekujemy znajomości francuskiego na poziomie solidne A2-B1. W kwietniu zaproponujemy udział w zajęciach naukowo-diagnostycznych, będziemy chcieli  poznać kandydatów i ewentualnie wskazać możliwości  wypracowania oczekiwanego poziomu.

Co chcemy osiągnąć? Chcielibyśmy przede wszystkim, aby dzięki zamiłowaniu do nauki francuskiego nasi uczniowie w naturalny, konsekwentny sposób rozwijali sprawność językową. Umożliwi im to uzyskanie bardzo dobrego wyniku z matury rozszerzonej z języka francuskiego, a także przygotowanie do  DELF B2.