Francuski XL

Projekt Francuski XL adresowany jest do uczniów ze znajomością języka francuskiego na poziomie A2-B1. Celem zajęć jest nabycie przez uczniów kompetencji językowych na poziomie B2/C1, przygotowanie do matury rozszerzonej z j.francuskiego oraz do międzynarodowego egzaminu DELF B2.

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 utworzona zostanie grupa Francuski XL dla początkujących.

Prócz « tradycyjnych » sprawności językowych uczniowie będą kształtować w języku francuskim kompetencje socjokulturowe.

Dlatego też zajęcia będą polegały w dużej mierze na pracy z materiałami autentycznymi (reportaże, muzyka, film, teksty etc.) 

Dla uczniów przewidujemy 6 lub 8 godzin nauki języka tygodniowo, w tym minimum 2 godziny Kultury Francji i krajów frankofońskich – zajęć prowadzonych w znacznym stopniu przez samych uczniów (prezentacja + udział w dyskusji).

Chcielibyśmy, aby dzięki zamiłowaniu do nauki j.francuskiego, nasi uczniowie w naturalny sposób rozwijali kompetencję językowo-kulturową, i aby lekcja j. francuskiego stanowiła sposobność do interakcji.