Ważna informacja dla osób przyjętych do I SLO Bednarska

  • Opublikowano: 11/05/2017

Wraz z opublikowaniem Listy przyjętych do I SLO informujemy osoby spoza Zespołu Szkół „Bednarska”, iż należy wpłacić wpisowe w wysokości 1000 złotych na konto szkoły, najpóźniej do piątku 26 maja br., jako deklarację chęci nauki w naszym liceum.

Absolwenci gimnazjów z Zespołu Szkół „Bednarska” (Raszyńska, Startowa, Hispaniola) wpłacają awansem lipcowe czesne w wysokości 1130 złotych, również jako deklarację chęci kontynuacji nauki w naszym liceum.

Nie uiszczenie ww. kwoty w określonym terminie wiąże się ze skreśleniem osoby z Listy przyjętych I SLO.

Przypominamy o odpowiednim dopisku w tytule, imię i nazwisko ucznia / uczennicy oraz kod z systemu rejestracji.

 

Dane do przelewu:

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Bank Pekao S.A. I oddział w Warszawie

75 1240 1037 1111 0010 0727 8858

Ponadto, osoby z listy przyjętych, które z jakichkolwiek względów zrezygnują z miejsca w I SLO, proszone są o jak najszybsze podanie tej informacji Dyrekcji Szkoły, ze względu na tych z Listy rezerwowej do I SLO oraz dynamiczną sytuację rekrutacyjną.

Przyjęci do I SLO zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów ( http://bdnr.pl/informator/?page_id=441 ) w sekretariacie szkoły, w terminie najpóźniej do piątku 7 lipca br.

Dyrekcja

Aktualności: