Walne Zebranie

  • Opublikowano: 26/05/2017

                                                                            Warszawa, 18 maja  2017 r

ZTP/729/2017

Uprzejmie zawiadamiam, że Walne Zebranie Członków Towarzystwa

Przyjaciół I SLO odbędzie się:

31 maja (środa) 2017 r. o godz. 17.00, drugi termin godz. 17.30

w budynku Gimnazjum przy ul. Raszyńskiej 22.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania, wybór prowadzącego zebranie i protokolanta
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Sprawozdania z działalności: Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę, Rady Programowej
  4. Sprawozdanie finansowe za okres 1 września 2015 r. – 31 grudnia 2016 r.
  5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  6. Informacja o działalności szkół prowadzonych przez Towarzystwo i zmianach spowodowanych wprowadzaniem  reformy ustroju szkolnego
  7. Sprawy różne. Wolne wnioski.                                 

                                                                                                   Serdecznie zapraszam

                                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                                           Jerzy Modlinger

 

P.S. Przypominamy o konieczności regulowania składek członkowskich (10 zł miesięcznie) na konto Towarzystwa: 19 1240 1037 1111 0010 0727 8799  lub w kasach szkolnych.

Aktualności: