OŚWIADCZENIE DYREKCJI I SLO

  • Opublikowano: 13/06/2017

W związku z dzisiejszymi doniesieniami prasowymi nt. incydentu w Sejmie RP, w efekcie którego drużyna naszej młodzieży nie mogła wziąć udziału w Ogólnopolskim Turnieju Debat Historycznych IPN, oświadczamy, iż jesteśmy zdziwieni i zarazem zaniepokojeni tym zdarzeniem. Jednocześnie zaś wyrażamy poparcie i zrozumienie dla odwagi i dojrzałości, jaką wykazali się nasi licealiści, rezygnując z udziału w turnieju i nie rezygnując z wyznawanych wartości demokratycznych, będących fundamentem Idei wychowawczych I SLO. Uznajemy za bardziej niż stosowne przytoczyć przy tej okazji ich fragment:

„ Podstawową ideą wychowawczą jest w naszej szkole szacunek dla godności każdej osoby ludzkiej i poszanowanie praw człowieka. Szkoła realizuje programy edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu i ksenofobii (…) Uważamy, że wyrazem poszanowania praw człowieka jest stosunek do mniejszości narodowych, rasowych i religijnych. Staramy się budzić przekonanie, że prawa mniejszości są podstawą właściwie rozumianej demokracji (…)Ważną ideą, wokół której koncentruje się program wychowawczy szkoły, jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym (…) Szkolny system wychowawczy nastawiony jest na kształtowanie w uczniach umiejętności samodzielnego działania, niezależnego myślenia i odpowiedzialności za własny rozwój.”

Cały dokument dostępny jest na naszej stronie internetowej w Informatorze, w zakładce Jak to jest na Bednarskiej: bdnr.pl/informator

Aktualności: