Podręczniki do nauki łaciny

Porta Latina” - St. Wilczyński (3 części),

Słownik łacińsko-polski (Kumaniecki lub Korpanty),

Krótka gramatyka języka łacińskiego – Marceli Wielewski (ale może być każda inna).

Zeszyt koniecznie w kratkę (gruby)