Hiszpański XL

  • Opublikowano: 01/03/2020

W roku szkolnym 2015 / 2016 ruszyło kolejne rozszerzenie języka obcego na Bednarskiej, Hiszpański XL. W zamyśle, była to z jednej strony naturalna kontynuacja programu Gimnazjum Hispaniola, z drugiej możliwość nauki języka hiszpańskiego w intensywnym rytmie także dla tych osób, które chciałyby dołączyć do naszego liceum, aby rozpocząć lub  kontynuować w nim naukę tego właśnie języka.

Podstawowe założenie Hiszpańskiego XL to rozwijanie wysokiej kompetencji językowo-kulturowej, dające docelowo możliwość przystąpienie do wybranego certyfikatu językowego DELE. 

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy utworzenie dwóch grup: jednej zerowej i drugiej kontynuacyjnej.

Każdy kandydat i każda kandydatka do grupy Hiszpański XL najpierw musi wziąć udział w zajęciach przygotowawczych Martes 13. Odbywają się co wtorek w dniach 3 – 31 marca 2020r. w godz. 16 – 17:30 i prowadzą je bednarscy iberyści. Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami nt. tych zajęć.

Udział w kursie-konkursie Martes 13 umożliwia zdobycie bonusu punktowego do wyniku z egzaminu wstępnego z języka polskiego w wysokości 12,5 punktu procentowego. Wyróżnione osoby zostaną o tym poinformowane pocztą internetową.

Osoby zakwalifikowane na Martes 13 nie muszą brać udziału w konkursach Bednarski Mastermind.

 

Zajęcia językowe w grupie Hiszpańskiego XL realizowane są w wymiarze 6h tygodniowo, ponadto obowiązkowe są również zajęcia popołudniowe El Séptimo Arte, organizowane raz w tygodniu w wymiarze 2h, poświęcone kulturze krajów hiszpańskojęzycznych, prezentowanej m.in. poprzez spotkania z kinem hiszpańskim i hispanoamerykańskim.

Grupy Hiszpańskiego XL mogą korzystać z ciekawej oferty wyjazdów Bednarskiej Międzynarodowej, tym bardziej że nasze liceum zaprzyjaźnione jest z trzema szkołami w Hiszpanii (Córdoba, Aranjuez i Santiago de Compostela), a także organizuje tygodniowe wyjazdy językowe (Salamanca, Santiago de Compostela).

                       

Wszyscy kandydaci i kandydatki chcący kontynuować naukę j.hiszpańskiego w grupie XL obowiązkowo przystępują do testu progowego we wtorek 3 marca 2020r. o godz.16:00 i na podstawie wyników kandydat (ka) otrzymuje informację, czy spełnił (a) wymagania progowe - zostanie ona wysłana pocztą internetową do niedzieli 8 marca 2020r. włącznie.

Wszyscy kandydaci i kandydatki chcący rozpocząć naukę j.hiszpańskiego w grupie XL przychodzą na pierwsze zajęcia Martes 13 we wtorek 3 marca 2020r. o godz.16:00 przygotowani zgodnie z instrukcją do pobrania tutaj od 1 lutego 2020r.

Do poniedziałku 2 marca 2020r. włącznie należy:

- zarejestrować się w systemie ( rej.bdnr.pl )

- wypełnić zgłoszenie i odesłać na adres barto.pielak@bednarska.edu.pl

- uiścić stosowną opłatę rekrutacyjną

 

Zgłoszenie na Martes 13 – kontynuacja

Zgłoszenie na Martes 13 – nauka od zera

Projekty: