Włoski XL

  • Opublikowano: 01/03/2020

W roku szkolnym 2017/2018,w ramach programu "języki obce w wersji XL", ruszył projekt  "Włoski XL" , którego realizację chciałybyśmy realizować w kolejnym, 2020/2021. Nazwę "Włoski XL" postanowiłyśmy zastąpić mniej oficjalną i chyba bardziej swojską "Italiano Culturalmente" , a z naszą propozycję zwracamy się do osób zainteresowanych nie tylko szybką i skuteczną nauką języka włoskiego, ale  też poznaniem  bogatej kultury  Włoch, z jej niezwykłymi tradycjami, barwnym folklorem, smaczną kuchnią, sztuką, muzyką i  filmem.

Planujemy poprowadzenie zajęć w dwóch grupach: podstawowej i kontynuacyjnej.

Dla uczniów rozpoczynających naukę włoskiego przewidujemy 6 godzin tygodniowo intensywnej nauki języka w pierwszym semestrze,  w drugim  natomiast wzbogacamy kurs o   2 dodatkowe  godziny   przedmiotu "Wiedza o kulturze Włoch", prowadzonego po włosku i obejmującego najważniejsza zagadnienia dotyczące geografii, zwyczajów,  wydarzeń kulturalnych i kulinarnych ciekawostek, typowych dla poszczególnych regionów Włoch.  W dwugodzinnym cyklu o kulturze, wymienione wcześniej zagadnienia zostaną przedstawione w sposób ogólny, z uwzględnieniem tych  najbardziej charakterystycznych,  z użyciem przez osobę prowadzącą prostego i zrozumiałego dla początkujących uczniów języka.  Rozwinięcie tematów, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i kina włoskiego, wraz z rozwojem znajomości języka,  nastąpi w II-ej i III-ej klasie, w ramach regularnych 6 godzinnych zajęć w każdej klasie.

Dla uczniów kontynuujących naukę włoskiego, w I-ym semestrze,   proponujemy   obowiązkowe godziny nauki języka, które pozwolą na wyrównanie poziomu i uzupełnienie zaległości, wynikających z różnych poziomów nauczania na etapie gimnazjalnym.  Następnie, w drugim semestrze grupa kontynuująca, oprócz 4 programowych godzin, wspólnie z grupą dla początkujących będzie uczestniczyła w dodatkowych, dwugodzinnych, wyżej opisanych zajęciach o kulturze Włoch. W kolejnych latach  przewidujemy naukę w wymiarze 6-ciu lub na życzenie grupy, 8-u godzin tygodniowo.

Na każdym poziomie nauczania zajęcia będą prowadzone w systemie dualnym, przez nauczycielkę polską i nauczycielkę włoską. Chcemy położyć nacisk na praktyczną znajomość języka i większość zajęć, już od początku,  poprowadzimy po włosku.  Zależy nam na tym, aby  po roku intensywnej nauki języka uczniowie mogli w miarę swobodnie wypowiadać się po włosku i nawiązywać kontakty z rodzimymi użytkownikami tego języka (w II klasie planujemy wyjazd projektowy do Apulii). Docelowo zachęcamy naszych uczniów do zdawania matury rozszerzonej z języka włoskiego, jak i do egzaminu zewnętrznego CILS 2 (poziom B2),organizowanego przez Włoski Instytut Kultury w Warszawie.

 

Zapraszamy serdecznie

Katarzyna Sołdacka i Marta Bonanno

Projekty: