Lista pomysłów na Inicjatywę społeczną

  • Opublikowano: 17/10/2010

Możliwe pola działania oraz przykłady projektów społecznych do realizacji w ramach przedmiotu Inicjatywa społeczna:

obszar: ludzie | natura | kultura

czas: działania długoterminowe (projekt całoroczny) | krótkoterminowe (kilka krótszych projektów)

kontakt: bezpośredni („dotykamy” potrzebujących) | pośredni (dostarczamy pomoc materialną) I ludzie

1.    Ludzie doświadczeni klęską żywiołową/wojną/itp.
-    np. Czeczenia, Białoruś itp.
-    Białoruś - np. Liceum Humanistyczne im. Jakuba Kołasa w Mińsku – pomoc materialna, współpraca edukacyjna (info: http://www.eedc.org.pl/pl/www/region/bialorus/felietony/licej-konflikt.htm; http://strefamlodych.pl).

2.    Uchodźcy w Polsce
-    nawiązanie współpracy z ośrodkami dla uchodźców w Warszawie lub okolicach (http://www.unhcr.pl/kontakt/kontakty.php; http://www.uric.gov.pl/index.php?page=1070307000);
-    przygotowanie akcji edukacyjnej lub innej na Dzień Uchodźcy (20 VI);
-    przygotowanie innej akcji, w innym terminie, na rzecz uchodźców dzieci (bądź dorosłych);
-    pomoc w świetlicy PAH-u dla dzieci uchodźców (Polska Akcja Humanitarna, Centrum Pomocy Uchodźcom,  tel. 22 828 88 82; 
e-mail: ucho@pah.org.pl ; www.pah.org.pl/uchodzcy
-    np. nauczanie polskiego w Centrum Migranta: ul. Ostrobramska 98; tel. 22 610 02 52;osrodek@migrant.pl 

3.    Rasizm
-    21 marca - Międzynarodowy Dzień Przeciwko Dyskryminacji Rasowej

4.    Polonia (np. na Wschodzie)
-    Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie (http://www.pol.org.pl)
-    Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (http://www.wspolnota-polska.org.pl)
-    Fundacja Młodej Polonii (http://www.fmpolonia.org)

5.    Trzeci świat
-    „Adopcja Serca” (http://www.maitri.pl/adopcja.php

6.    Bezdomni
-    pomoc przy wydawaniu gazety bezdomnych „Homo Miserus”;
-    pomoc w jadłodajniach dla ubogich (ul. Sapieżyńska 3, ul. Kapucyńska 4, ul. Kawęczyńska 4a, ul. Wiślana 2);
-    Centrum Pomocy Bliźniemu „Markot – 3”, ul. Marywilska 44, tel. 614 24 73;
-    Zarząd Główny Stowarzyszenia "MONAR", ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa, tel 628 74 37;
-    Fundacja „Świat na Tak”, Al. Szucha 27, tel. 629 35 75;
-    Pogotowie interwencji społecznej – Stowarzyszenie pomocy bezdomnym, ul. Poznańska 13 m. 5, tel. 628 74 37; 
-    Stowarzyszenie „Alter ego”, ul. Jeździecka 20, Wesoła, tel. 760 86 40.

7.    Demokracja
-    program "Przemiany w Regionie" (RITA) Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji (http://www.edudemo.org.pl/rita/)

8.    Dzieci
-    pomoc w świetlicy dla małych dzieci w Dominikańskim Ośrodku Rodziny przy ul. Freta 20/24a (http://www.stopociech.dominikanie.pl/)

9.    Dzieci z domów dziecka
-    akcja „Góra Grosza” Towarzystwa Nasz Dom (październik-listopad każdego roku; http://www.naszdom.org.pl/
-    współpraca z jednym z Domów Dziecka – pomoc w lekcjach, organizacja czasu wolnego, organizacja przedstawienia, balu itp. (lista DD u koordynatora IS).

10.    Dzieci z podwórka
-    współpraca ze świetlicami społecznymi/ socjoterapeutycznymi w Warszawie: pomoc w odrabianiu lekcji, organizacja zajęć polekcyjnych albo zbieranie pomocy materialnej, zabawek, pomocy szkolnych itp. (lista świetlic u koordynatora IS);
-    udział w projekcie Starszy Brat – Starsza Siostra (www.brat-siostra.org);
-    Fundacja Dzieci Niczyje (www.fdn.pl

11.    Dzieci / szkoły z biedniejszych regionów
-    „Wspólna Droga” – program wyrównania szans dla uczniów szkół z małych miejscowości, współpraca z uczniami takiej szkoły, wspólne przedsięwzięcia (www.droga.rasz.edu.pl);

12.    Dzieci ciężko lub nieuleczalnie chore
-    Hospicjum dla dzieci, ul. Agatowa 10, http://www.hospicjum.waw.pl;
-    Fundacja "Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej";
-    Fundacja „Dr Clown”, http://www.drclown.pl/

13.    Seniorzy/ starsi i samotni
-    współpraca z domem opieki lub dzielnicowym OPS celem różnorodnej pomocy: wizyt, rozmów, wymiany poglądów, organizacji wydarzeń kulturalnych, nauki języków obcych bądź korzystania z internetu, wydania książki zebranych wspomnień itp. (lista placówek u koordynatora IS);
-    Dzień Seniora – 1 X;
-    program „Łączymy pokolenia”, http://filantropia.org.pl/pokolenia/index.php;

14.    Niepełnosprawni fizycznie
-    współpraca z fundacjami/ stowarzyszeniami niepełnosprawnych, np.:
-    pomoc w Olimpiadzie Specjalnej (czerwiec);
-    http://www.olimpiadyspecjalne.pl/
-    uczestnictwo w akcjach Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji (http://www.niepelnosprawni.info/labeo);
-    Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „ Echo”, Warszawa;
-    Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Warszawa;
-    Koło Przyjaciół Dzieci o Niepełnej Sprawności Przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci
-    Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start”
-    Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych „Hippoland”

15.    Niewidomi
-    nagrywanie książek, kontakt: Biblioteka Książek Cyfrowych BUW, Agata Gorgolik,biblioteka.bon@uw.edu.pl 

16.    Niepełnosprawni fizycznie i psychicznie
-    współpraca ze szkołą podstawową i gimnazjum z klasami integracyjnymi przy ul. Drewnianej;
-    współpraca z ośrodkiem pomocy w Milanówku (kontakt Ks. Jurczuk);

17.    Ekipa Świętego Mikołaja (listopad-grudzień)
-    pomoc w organizowaniu, przygotowywaniu i roznoszeniu paczek od św. Mikołaja dla osób potrzebujących, które w inny sposób nic by nie dostały.

18.    Prawa człowieka
-    zorganizowanie Szkolnej Grupy Amnesty International (http://www.amnesty.org.pl/)
-    uczestniczenie w akcjach Amnesty International, np. pisanie listów w obronie praw człowieka (np. Maraton Pisania Listów 10 grudnia każdego roku);
-    zorganizowanie akcji edukacyjnej z okazji jednego z dni z Kalendarza Praw Człowieka (http://www.bezuprzedzen.org/kalendarz/), np. Międzynarodowego Dnia Przeciwko Faszyzmowi i Antysemityzmowi, Dnia Dziecka, Dnia Uchodźcy itp.;

19.    Zaginieni
-    ITAKA, Centrum Pomocy Ludziom Zaginionym, http://www.itaka.org.pl/main.php?S=foundation

20.    Domy dla potrzebujących
-    Habitat for Humanity (www.warszawa.habitat.pl)

21.    Inne
-    pomoc w aktualnych działań jednej z wszechstronnych organizacji, np. Polskiej Akcji Humanitarnej
-    Centrum Edukacji Obywatelskiej, www.ceo.org.pl
-    Centrum Wolontariatu, www.wolontariat.org.pl
-    Akademia Rozwoju Filantropii - www.filantropia.org.pl

22.    Wolontariat zagranicą
-    Wolontariat Europejski (EVS), www.youth.org.pl
-    Stowarzyszenie „Jeden Świat” (Service Civil International, SCI) http://www.jedenswiat.org.pl/mlodziez.htm
-    Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu (FIYE), www.workcamps.pl
-    Wolontariat Socjalny - Budowanie Mostów w Europie (FSJ), http://www.borussia.pl/strony/wolontariat/tekst13b.html, 

 

ii. natura

23.    Zwierzęta
-    pomoc w Ogrodzie zoologicznym;
-    wolontariat w lecznicy dla zwierząt;
-    pomoc ornitologom (liczenie ptaków, migracje); Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"
-    pomoc w  schroniskach dla zwierząt (zbieranie i dostarczanie potrzebnych schroniskom rzeczy, sprzątanie, wyprowadzanie zwierząt na spacer), (lista adresów u koordynatora IS).

24.    Ziemia/ przyroda
-    Fundacja Nasza Ziemia, http://www.naszaziemia.pl
-    Sprzątanie Świata – zazwyczaj wrzesień i marzec każdego roku, http://www.recykling.edu.pl/sprzatanie_swiata/
-    Dzień Ziemi (koniec kwietnia)
-    oprócz uczestnictwa w zorganizowanym Sprzątaniu Świata można tę ziemię sprzątać samodzielnie/ grupowo, we współpracy z leśnictwami lub tp.;
-    sadzenie lasu i inne prace w Szkółce Kampinoskiego Parku Narodowego
-    uczestnictwo w akcji „Ratujmy kasztanowce”, http://www.lop.org.pl/?pageid=95&lang=pl
-    akcja „Zaadoptuj rzekę” Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Klub Gaja”, www.klubgaja.pl

iii. kultura

25.    Miasto
- zorganizowanie akcji związanej z „estetyką miasta” (sprzątanie, odnawianie, wynajdywanie zaniedbanych zabytków, dbanie o konkretne miejsca w Wawie, uczestnictwo w dyskusjach nt. miasta, itp.)
- m. in. sprzątanie i dbanie o zaniedbane cmentarze (np. żydowskie), 

26.    Zabytki
-    udział (grupą) w programie Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki Warszawy (http://www.ceo.org.pl/portal/slady)

27.    Społeczność lokalna 
-    działanie na rzecz społeczności lokalnej (np. okolicy szkoły), np. zorganizowanie imprezy, wspólnie z jej mieszkańcami, np. ze Szkołą przy ul. Drewnianej albo Stowarzyszeniem Mieszkańców Mariensztatu.

28.    Wspólny projekt kulturalny
-    np. wspólne czasopisma, kółko zainteresowań, warsztaty, koncert, festiwal,  wraz z np. szkołą z biedniejszego regionu Polski (patrz Wspólna Droga), mniej atrakcyjną szkołą (pod-)warszawską, itp.

29.    Historia
-    wolontariat w Domu Spotkań z Historią Fundacji Ośrodka KARTA, ul. Karowa 20, http://www.karta.org.pl/

30.    Sztuka
-    wolontariat w jednej z fundacji zajmujących się sztuką (np. Fundacja Sztuka i Współczesność, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

31.    Impreza
-    organizacja imprezy charytatywnej z dochodem (przeznaczonym na szczytne cele) à la „Alicja po drugiej stronie lustra” w Fabryce Trzciny 2005.

iv. inspiracje / przydatne strony