Co to jest?

  • Opublikowano: 09/05/2011
Przez rozmowę wiedzie droga do prawdy, ale dyskutowanie jest też formą współzawodnictwa i wiedzieli o tym już starożytni Grecy. Oczywiście idzie tu o szlachetny agon, a nie czcze erystyczne potyczki. Jego celem jest wzajemne przekonywanie się: myślowo bogate, retorycznie piękne, logicznie poprawne. Gra idzie o pozyskanie słuchaczy dla naszego punktu widzenia,  w tych licznych kwestiach, co do których słuszności nie ma  zgody między ludźmi. 
Projekty: 

Reguły oksfordzkie

  • Opublikowano: 09/05/2011
JAK LIGA DEBATANCKA DZIAŁA?
 
Do turnieju zgłaszają się trzyosobowe drużyny. Rekrutują się one spośród obecnych uczniów Bednarskiej. Drużyny pojedynkują się metodą każdy z każdym. Stąd podział całych rozgrywek na serie spotkań, czyli kolejki ligowe. W każdej kolejce debatowane zagadnienia dotyczą jednego wiodącego tematu (np. krytyki literackiej, ekologii, filozofii politycznej, bioetyki czy historii Polski…). Drużyny otrzymują do przedyskutowania jedno z kilku zagadnień szczegółowych, przy czym to losowanie decyduje o tym, która strona broni, a która atakuje tezę. Dysputa odbywa się publicznie wedle uproszczonych reguł oksfordzkich. O zwycięstwie przesądza decyzja jurorów.
Po każdej kolejce ustala się tabelę, przy czym za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, a za remis 1 punkt. Jeżeli w tabeli końcowej rozgrywek kilka drużyn ma tę samą liczbę punktów rozgrywa się między nimi dodatkowe pojedynki. 
Projekty: 

Fundacja Ja Wisła dziękuje wolontariuszom

  • Opublikowano: 17/10/2010

Fundacja "Ja Wisła" dziękuje wolontariuszom, którzy pomagali w akcji sprzątania brzegów Portu Czerniakowskiego i Wisły na Solcu. Sprzątanie odbyło się w sobotę 19 kwietnia 2008. Wolontariusze pracowali przez kilka godzin, mimo niesprzyjającej pogody, wiatru i deszczu.

Oficjalne podziękowania na stronie: http://jawisla.pl/ 

Azyl pod Psim Aniołem

  • Opublikowano: 17/10/2010

Wolontariat w Fundacji Azylu pod Psim Aniołem polega na bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami, np.: wyprowadzaniu psów na spacery, przebywaniu z nimi, czyszczeniu zwierząt, sprzątaniu legowisk. A także na działaniach wspierających promocję Azylu i współpracy w akcjach adopcyjnych w ramach kampanii 'Ocal - Adoptuj'.

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

  • Opublikowano: 17/10/2010

Wszystkie warszawskie i podwarszawskie Ośrodki Pomocy Społecznej poszukują wolontariuszy do pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi bądź dziećmi.

Przykładowe zadania wolontariuszy: pomoc osobom starszym (dotrzymywanie towarzystwa, czytanie prasy, spacery, zakupy), a także towarzyszenie w wyjściach do urzędów, lekarza itp. Pomoc osobom niepełnosprawnym  w aktywnym spędzaniu wolnego czasu. Pomoc w nauce dzieciom (szkoła podstawowa, gimnazjum).

Strony